Política de
privadesa

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el seu Reglament 1720/2007, SOYASI, propietària de la web és informa als Usuaris dels següents extrems:

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT SOBRE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE SOYASI

Les dades personals dels clients són tractades per SOYASI, en un fitxer automatitzat propietat de l'empresa i registrat davant de l'AEPD. Les dades són lliurades a SOYASI voluntàriament per vostè ia fi que puguem atendre la seva consulta, ens autoritza al tractament. La finalitat del fitxer esmentat és únicament la de mantenir la relació comercial amb el client i l'enviament de comunicacions promocionals dels nostres serveis per correu electrònic. L'afectat podrà exercir els seus drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació, mitjançant l'enviament d'un escrit juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document equivalent a Miquel Servet 4-6, 08930 – Sant Adrià de Besòs.

EXISTÈNCIA DE FITXER

Les dades personals que ens facilitin els Usuaris, lliurement i voluntàriament, a través del formulari habilitat a aquest efecte en aquesta web site, seran incorporades al fitxer titularitat i responsabilitat de SOYASI, amb domicili social a Miquel Servet 4-6, 08930 – Sant Adrià de Besòs, estant registrat aquest fitxer al Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les dades personals esmentades seran objecte de tractament automatitzat, sempre que l'Usuari hagi prestat el seu consentiment amb anterioritat. Amb aquesta finalitat SOYASI estableix les barreres tècniques necessàries perquè, amb caràcter previ a la prestació del seu consentiment, els Usuaris hagin llegit i acceptat aquesta POLÍTICA DE PRIVACITAT específica per a cada apartat.

FINALITAT DEL FITXER

La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals que SOYASI realiza té com a finalitat proporcionar als usuaris informació, notícies, promocions i ofertes i qualsevol tipus de novetat legislativa, jurisprudencial i doctrinal en els temes jurídics de la nostra especialitat, a més d'informació relativa a finançament, inversions i ajudes econòmiques a empreses.

RECOLLIDA DE DADES

A través del formulari de recollida de dades s'informarà a l'Usuari del caràcter obligatori o facultatiu de l'aportació de les vostres dades, la finalitat de la recollida de les dades, així com les conseqüències de l'obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les. L'Usuari garanteix que les Dades Personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en aquests. DRETS DE L'USUARI
En cas que l'Usuari consideri oportú exercitar els drets que us assisteixen, en concret els drets Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició al tractament de les vostres dades, podeu contactar amb el Responsable del Fitxer, a la següent adreça electrònica [email protected] o bé per correu ordinari a Miquel Servet 4-6, 08930 – Sant Adrià de Besòs, sempre amb còpia del DNI o document equivalent.

TRACTAMENT I CESSIÓ DE DADES

Els destinataris de la informació cedida per l'usuari són l'equip de SOYASI i aquells ens col·laboradors on s'organitza el bufet per a la prestació de serveis jurídics, així com els estaments oficials que per llei sol·licitin la cessió de les dades. A la nostra pàgina web no hi ha hipervincles que permetin la comunicació de les seves dades personals a altres pàgines web i tampoc hi ha tractaments invisibles de dades personals. D'acord amb això entenem que el fet que ens faciliti les seves dades ens autoritza expressament a tractar-los i cedir-los a terceres persones físiques i jurídiques publiques o privades per als fins indicats més amunt.

MESURES DE SEGURETAT

SOYASI garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. En aplicació del que estableix la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal SOYASI ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals adequades a la qualitat de les dades facilitades pels Usuaris, procurant instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Tot i això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

MODIFICACIÓ

SOYASI es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privadesa per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials respecte a la LSSI i LOPD i altres normatives del sector.

  • Telèfon
    930 110 672
    654 583 907
  • Oficina
    Miquel Servet 4-6,
    08930 - Sant Adrià de Besòs, Barcelona
© Copyright 2024 – SoyAsi